tmlogo.png


        1、T、M是大发手机黄金版网址的首字母

        2、椭圆C象征大发手机黄金版网址长风破浪,扬帆起航

        3、M象征通信铁塔,代表行业属性

        4、双A代表大发手机黄金版网址的企业两大核心竞争力:领先的服务意识和强大的服务创新能力

        5、大发手机黄金版网址蓝代表公司网优业务的标准化、专业化、信息化、精英化